De lezer wordt deelgenoot van het leven in het dorp Uranda, dat aan de voet van een enorme berg ligt en waar de mensen op elkaar zijn aangewezen. Het dorp is hun wereld. Het is zaak te overleven met het weinige dat er is. Het dagelijks ritme wordt onderbroken door feestelijke rituelen. De passie en de liefde raken ondergeschikt aan de beslommeringen, maar blijven altijd aanwezig als een smeulend vuur dat door muziek en dans weer de kans krijgt om op te laaien.
Teresa en Javier, die elkaar al van jongsaf kennen, worden door de omstandigheden naar elkaar toegedreven. Javier wordt geronseld voor de burgeroorlog en verklaart Teresa zijn liefde. De zwijgzame jongen stuurt haar brieven van het front. Als hij niet lang daarna deserteert en naar het dorp vlucht, ontmoeten ze elkaar stiekem. Teresa raakt zwanger. Wat volgt is een kleurrijk verhaal over een familie die, tegen de achtergrond van de politieke ontwikkelingen, de persoonlijke problemen het hoofd biedt. Lucía, de dochter van Teresa en Javier, maakt zich los van haar geboortedorp. Haar generatie trekt naar de stad om een betere toekomst te kunnen krijgen. Evamar, de dochter van Lucía, zet zich weer af tegen het materialistische streven van haar ouders. Zij gaat studeren, leert de liefde kennen en ook de sfeer van het politieke verzet tegen de heersende macht. De revolutionaire denkbeelden staan lijnrecht tegenover de rust en het conservatisme van het dorp waar haar grootouders nog leven. De gesprekken met haar opa Javier, brengen het evenwicht in haar leven terug.